Alaninaminotransferas, ALAT

Vad är ALAT?

ALAT är en förkortning av alaninaminotransferas och är ett ämne som finns i ett stort antal av kroppens celler. I cellen agerar det som ett enzym som hjälper till då cellen bygger sina proteinkedjor. Det återfinns framförallt i levercellerna men finns även i mindre utsträckning i njurar, hjärtmuskulatur, bukspottskörtel, lungor, mjälten samt i skelettmuskulatur. Stegring av ALAT tyder ofta på sönderfall av celler i något av ovanstående organ eftersom ALAT då inte längre är på insidan av cellen utan läcker ut i blodbanan. ALAT en viktig, men något ospecifik, markör för att upptäcka sönderfall av celler från olika organ men är något tydligare vad gäller leverskada. Jämför man ALAT-värdet med sin systermarkör ASAT kan det ge ytterligare information eftersom förhållandet mellan dessa ibland kan ge fler ledtrådar än de enstaka markörerna för sig själva.

Högt värde

  • Kraftig höjning ses vid pågående leverskada såsom vid tex hepatit (virusorsakad eller autoimmun), vid förgiftning, vid syrebrist i levern eller vid gallstensanfall
  • Kan även ses vid ett stort antal tillstånd som innebär sönderfall av leverceller (men även i viss utsträckning många andra celltyper). Exempel på sådana orsaker kan vara alkoholöverkonsumtion, ogynnsam effekt av läkemedel eller hälsokostpreparat, leverförfettning, diabetessjukdom, cancersjukdom, skrumplever m.fl.
  • Förhållandet mellan stegringen av ALAT samt ASAT kan ibland ha diagnostisk betydelse 

Lågt värde

Ointressant diagnostiskt

Alla hälsokontroller som innehåller Alaninaminotransferas, ALAT

7 tester

Hälsa Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Hälsa Premium

1995 kr
Läs mer

Leverfunktion

395 kr
Läs mer

Pågående graviditet

895 kr
Läs mer

Alkoholkonsumtion

995 kr
Läs mer

Hälsa Stor

1495 kr
Läs mer

Hälsa Bas

795 kr
Läs mer