Alkaliskt fosfatas, ALP

Vad är ALP?

Alkaliskt fosfatas, ALP, är ett enzym som finns i ett stort antal av kroppens organ och vävnader. Det används kliniskt för att finna tecken på ev. lever- gall- eller skelettsjukdom. Orsaken till stegrat ALP kan bero på många olika saker och därför kan andra kompletterande prover behöva tas för att få en bredare bild. Vid förhöjning av ALP kan man också vid behov ta ett mer specificerat ALP-prov som kallas ALP-isoenzymer som hjälper till att klargöra varifrån de förhöjda värdena kommer ifrån.

Högt värde

  • Kan bero på en mängd olika orsaker men gallstas (hinder i gallvägarna) är en vanlig orsak
  • Även andra lever- eller gallvägssjukdomar kan ge påverkat ALP och därför bör detta prov sammanvägas med andra gall- och leverprover​
  • Sjukdomar i skelettet, graviditet, tarmsjukdomar, läkemedelsbiverkan och naturlig tillväxt hos unga är några av flera andra orsaker till förhöjda värden

Lågt värde

Ointressant diagnostiskt

Alla hälsokontroller som innehåller Alkaliskt fosfatas, ALP

6 tester

Hälsa Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Hälsa Premium

1995 kr
Läs mer

Leverfunktion

395 kr
Läs mer

Led- och muskelvärkspaket

1395 kr
Läs mer

Hälsa Stor

1495 kr
Läs mer

Hälsa Bas

795 kr
Läs mer