Aspartataminotransferas, ASAT

Vad är ASAT?

ASAT är en förkortning av aspartataminotransferas och är ett ämne som finns i ett stort antal av kroppens celler. I cellen agerar det som ett enzym som hjälper till då cellen bygger sina proteinkedjor. Det återfinns framförallt i lever, njurar, hjärtmuskulatur samt i skelettmuskulatur. Stegring av ASAT tyder ofta på sönderfall av celler i något av ovanstående organ eftersom ASAT då inte längre är på insidan av cellen utan läcker ut i blodbanan. Tidigare användes ASAT som en markör för hjärtinfarkt (hjärtmuskelceller faller sönder vid hjärtinfarkt) men har nu ersatts av mycket med specifika prover för just detta. Inte desto mindre är ASAT en viktig, men något ospecifik, markör för att upptäcka sönderfall av celler från olika organ. Jämför man ASAT-värdet med sin systermarkör ALAT kan det ge ytterligare information eftersom förhållandet mellan dessa ibland kan ge fler ledtrådar än de enstaka markörerna för sig själva.

Högt värde

  • Kraftig höjning ses vid pågående leverskada såsom vid tex hepatit (virusorsakad eller autoimmun), vid förgiftning, vid syrebrist i levern eller vid gallstensanfall
  • Höjning kan även ses vid ett stort antal tillstånd som innebär sönderfall av leverceller, muskelceller eller röda blodkroppar. Exempel på sådana orsaker kan vara alkoholöverkonsumtion, ogynnsam effekt av läkemedel eller hälsokostpreparat, leverförfettning, diabetessjukdom, cancersjukdom, skrumplever m.fl. ​

Förhållandet mellan stegringen av ASAT samt ALAT kan ibland ha diagnostisk betydelse.

Lågt värde

Ointressant diagnostiskt

Alla hälsokontroller som innehåller Aspartataminotransferas, ASAT

7 tester

Hälsa Premium Plus

3995 kr
Läs mer

Hälsa Premium

1995 kr
Läs mer

Leverfunktion

395 kr
Läs mer

Pågående graviditet

895 kr
Läs mer

Alkoholkonsumtion

995 kr
Läs mer

Hälsa Stor

1495 kr
Läs mer

Hälsa Bas

795 kr
Läs mer