Albumin

Vad är Albumin?

Albumin är ett av kroppens viktigaste proteiner och finns i riklig mängd i blodet där det hjälper till att hålla vätskebalansen i blodkärlen. Det produceras i levern och finns i riklig mängd i blodet. Det agerar också bärarprotein åt en stor mängd andra ämnen i blodet under sin färd genom blodbanorna. 

Låga nivåer av albumin kan orsaka svullnad i kroppen, s.k. ödem.

Högt värde

Kan ses vid uttorkning, dehydrering

Lågt värde

  • Förlust av albumin kan ske vid tex njursjukdomar eller njurskador då albumin läcker ut via urinen
  • Kan också ske vid hjärtsvikt, inflammatoriska tarmsjukdomar, diarre eller vid försämrat proteinupptag från tarmen
  • Vid svårt nedsatt leverfunktion kan levern ha svårt att producera albumin i tillräcklig mängd och värdena kan sjunka markant 
  • Även generell inflammation, vävnadsskador eller brännskador kan sänka nivåerna av albumin i blodet
  • Gravida har ofta något sänkta nivåer av albumin

Alla hälsokontroller som innehåller Albumin

6 tester

Hälsokontroll Premium

1995 kr
Läs mer

Senior Hälsokontroll Kvinna

1395 kr
Läs mer

Njurfunktion stort

345 kr
Läs mer

Leverfunktion stort

395 kr
Läs mer

Vegan och vegetarisk kostpaket

945 kr
Läs mer

Vitamin och mineralpaket stort

945 kr
Läs mer