Därför är B-cellerna viktiga för ditt immunförsvar

Ett bra immunförsvar är nyckeln till att hålla sig frisk. Genom att kontrollera sina värden via en hälsoundersökning kan du få bra information om hur du mår på insidan.

B-celler hjälper immunförsvaret

Från att vi föds jobbar kroppen upp ett immunförsvar i takt med att vi utsätts för olika bakterier, virus och skadliga ämnen. B-celler, som också kallas B-lymfocyter, är en typ av vita blodkroppar och en av de viktigaste delarna av kroppens immunförsvar. 

B-cellerna bildas i benmärgen och producerar antikroppar som hjälper kroppen att identifiera, bekämpa och komma ihåg inkräktare i form av virus och andra faror. Om du utsätts för samma inkräktare vid ett senare tillfälle, kommer B-cellerna ihåg faran och kan därmed på ett snabbt och effektivt sätt aktivera bekämpningen i kroppen. 

Varför analyserar man B-celler?

När man utreder blodbrist, infektioner eller har misstankar om andra sjukdomar, analyserar man det totala antalet vita blodkroppar i blodet, för att se vilken typ som dominerar i blodet. 

I blodet finns flera sorters vita blodkroppar och genom att analysera fördelningen mellan dessa, kan man få mer information om vad en eventuell brist eller höjning kan bero på.

Testa dina B-celler

Läs mer

Hälsa Premium

19951795 kr
Läs mer

Vad innebär förhöjda värden?

En vanlig orsak till förhöjda värden är en pågående virusinfektion, till exempel vid förkylning. Kraftigt rubbade värden kan också förekomma vid vissa blodsjukdomar, som lymfom och leukemi. 

Varför har man låga värden?

Låga värden kan förekomma i samband med behandlingar med kortison eller cellgifter, samt i vissa fall vid glutenintolerans och andra immunbristsjukdomar. 

Värdet kan också vara tillfälligt lågt om du precis haft en infektion, till exempel en vanlig förkylning, då lymfocyterna förbrukats när de bekämpat infektionen. Även blodbrist, brist på vitaminer och mineraler samt vissa läkemedel kan orsaka låga värden.

Så kan du kontrollera dina vita blodkroppar

Att göra en hälsokontroll via blodprov är ett bra sätt att få information om hur dina värden ser ut, även innan du kanske upplevt några problem. Du kan få en indikation på om något ligger i riskzonen för att bli värre, om du behöver rådfråga läkare om eventuella åtgärder samt om du har någon tillfällig avvikelse som kanske enkelt går att åtgärda. 

Svensk Provtagning, 2020

Våra populäraste hälsokontroller:

Läs mer

Hälsa Bas

795715 kr
Läs mer
Läs mer

Hälsa Stor

14951345 kr
Läs mer
Läs mer

Hälsa Premium

19951795 kr
Läs mer

Frågor? Kontakta oss!

Behöver du hjälp?
Ställ din fråga så svarar vi dig så fort vi kan.