Hälsokontroll via blodprov - varför är det viktigt?

Att ta ett blodprov är ett enkelt sätt att få veta mer om hur du mår på insidan. Men hur gör man en hälsokontroll online och varför är det viktigt att testa sig?

Vad visar ett blodprov?

Ett blodprov beskriver hur dina blodparametrar ser ut i jämförelse med referensvärdet, vilket är det värde som läkare anser är ”normalt”. Om dina blodparametrar avviker sig, behöver det inte innebära att det är något som är fel, då detta kan vara normalt för dig. Olika avvikelser kan i vissa fall vara en indikation på att något kanske behöver åtgärdas och kan därför vara bra att kolla upp.

Varför ska jag göra en hälsokontroll via blodprov?

En hälsokontroll är ett enkelt sätt att få värdefull information om hur dina värden ser ut i förebyggande syfte, så att du kan få hjälp att motverka framtida hälsoproblem.

Dina blodvärden kan i vissa fall visa om du ligger i riskzonen för några sjukdomar, som till exempel tidiga tecken på diabetes eller förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom, något som är bra att upptäcka så tidigt som möjligt.

Gör en hälsokontroll

Läs mer

Hälsa Premium

19951795 kr
Läs mer

Fördelar med hälsokontroll online

Ibland kan det vara svårt att få en tid hos vårdcentralen. Med en hälsokontroll online kan du snabbt och enkelt få lite kontroll över din egen kropp och hur dina värden ser ut, utan att behöva stå i vårdkö eller vänta på långa återkopplingar. 

En del vårdcentraler erbjuder heller inte generella hälsokontroller och då är valmöjligheterna online en stor fördel. En hälsokontroll i kombination med bra kost och hälsosamma levnadsvanor kan ge dig bra förutsättningar för att må riktigt bra, riktigt länge.

Hur gör man en hälsokontroll via blodprov?

Först väljer du vilken hälsokontroll du önskar göra. Det finns flera tester för olika delar av kroppen och många väljer att börja med en omfattande och generell hälsokontroll, som till exempel testar organspecifika prover samt vitamin- och mineralnivåer. 

Du kan välja bland 120 provtagningsställen och när du lämnat ditt blodprov får du ofta dina provsvar, tillsammans med en kommentar från läkare, inom 1-2 dagar, i vissa fall tar det längre tid. 

Hur säkra är testresultaten?

Ett blodprov är ett bra sätt att få en fingervisning kring hur dina värden ser ut i kroppen. Det är viktigt att komma ihåg att en hälsokontroll online inte är ett substitut för att träffa en läkare, speciellt om du har mer eller mindre allvarliga symtom som du inte vet vad de beror på.

Vanligaste avvikelserna

Många kan ha avvikelser utan att veta om det och några av de vanligaste avvikelserna bland de som gör en hälsokontroll via blodprov kan vara:

  • Låga eller höga värden av magnesium, folat, zink, B-12 
  • Höga levervärden
  • Höga blodfetter
  • Höga vitaminvärden till följd av för mycket tillskott (detta är dock inte farligt)
  • Högt blodsocker
  • Lågt D-vitamin
  • Lätt rubbade vita blodkroppar
  • Lågt blodvärde
  • Avvikelser i testosteronvärde

Rådgivning vid avvikelser

En hälsokontroll online kan ge dig bra svar kring saker du funderar över, men kan inte ge en diagnos eller tillhandahålla behandling. Den kan heller inte ge en fullständig bild av någons hälsa i alla avseenden. Om du har avvikelser i dina blodparametrar blir du alltid ombedd att rådfråga läkare om hur du bör gå vidare med eventuell behandling.

Svensk Provtagning, 2020

Våra populäraste hälsokontroller:

Läs mer

Hälsa Bas

795715 kr
Läs mer
Läs mer

Hälsa Stor

14951345 kr
Läs mer
Läs mer

Hälsa Premium

19951795 kr
Läs mer

Frågor? Kontakta oss!

Behöver du hjälp?
Ställ din fråga så svarar vi dig så fort vi kan.