Njursvikt: Så känner du igen symtomen

Ungefär en miljon svenskar beräknas ha nedsatt njurfunktion, många utan att veta om det. Men vilka tecken finns på njursvikt, vad beror det på och vad kan man göra åt det?

Njurarnas funktion i kroppen

Njurarna renar blodet från slaggprodukter, ämnen och vatten som du inte behöver, som sedan lämnar kroppen via urinen. Njurarna reglerar även kroppens salt- och vätskebalans, blodets surhetsgrad och hjälper till att bilda röda blodkroppar. 

Vad är njursvikt?

Om njurarna av någon anledning inte fungerar som de ska kan de inte göra sig av med restprodukterna. Dessa ämnen stannar då istället kvar i kroppen, vilket kan medföra allvarliga komplikationer. Vid njursvikt produceras inte heller tillräckligt många röda blodkroppar och du riskerar att få blodbrist.

Symtom på nedsatt njurfunktion

Njursvikt kan visa sig på olika sätt och symtomen varierar ofta beroende på hur mycket av njurarnas funktion som är nedsatt. Vid lätt njursvikt får man inte heller alltid några symtom, det är oftast först när det blir värre som det märks. Om du har en sjukdom som orsakat njursvikt kan sjukdomen ge symtom, till exempel blod i urinen eller att urinen skummar.

Kolla dina njurvärden

KroppenLäs mer

Njurfunktion

495 kr
Läs mer

Symtom vid svår njursvikt

  • Du känner dig extra trött
  • Du har klåda över kroppen
  • Du har sämre aptit

Symtom vid mycket svår njursvikt

  • Du kan bli illamående och kräkas
  • Dina ben blir svullna
  • Du får rubbningar i hjärtrytmen
  • Du får svårt att andas

Hur undersöker man njurarna?

För att provmässigt undersöka njurarnas funktion gör man ett blodprov som mäter halten kreatinin i blodet. Kreatinin är ett ämne som bildas i musklerna och filtreras ut ur kroppen genom njurarna och om kreatininvärdet är högre än vanligt, beror det ofta på att njurarna inte fungerar som de ska.

Ibland kan du få kontrollera halten Cystasin C i blodet, som också är ett ämne som filtreras ut genom njurarna vid fungerande njurfunktion. Du kan även ibland få lämna ett urinprov.

Kronisk och akut njursvikt

Det finns två typer av nedsatt njurfunktion, akut och kronisk. Akut njursvikt utvecklas snabbare, ofta inom några dagar eller veckor, medan kronisk njursvikt innebär att njurarnas funktion försämras långsamt, ibland under flera år. Kronisk njursvikt är vanligare än akut njursvikt.

Varför får man njursvikt?

Akut njursvikt beror oftast på att för lite blod passerar njurarna eller att urinen inte kan lämna njurarna, till exempel vid akut vätskebrist. Även läkemedel som försämrar blodflödet och olika bakomliggande sjukdomar kan i vissa fall orsaka akut njursvikt.

Vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt är inflammation i njurarna, diabetes typ 1 och 2, samt kraftig åderförfettning. Ärftliga sjukdomar och hinder som försvårat tömningen av urin under en längre tid, kan i vissa fall också orsaka kronisk njursvikt.

Håll koll på dina värden med en hälsokontroll

Genom att göra en hälsokontroll via blodprov kan du snabbt och enkelt få en indikation på hur dina njurvärden ser ut i kroppen, samt om du har avvikelser du borde se över och/eller åtgärda.

Det är viktigt att komma ihåg att alltid uppsöka läkare om du upplever stora symtom eller har svårt att avgöra om dina symtom är tecken på något allvarligt.

- Svensk Provtagning, 2020 

Våra populäraste hälsokontroller:

Läs mer

Hälsa Bas

795715 kr
Läs mer
Läs mer

Hälsa Stor

14951345 kr
Läs mer
Läs mer

Hälsa Premium

19951795 kr
Läs mer

Frågor? Kontakta oss!

Behöver du hjälp?
Ställ din fråga så svarar vi dig så fort vi kan.