PSA-prov: Vad är det och varför ska man göra ett?

Många har säkert hört talas om PSA-prov och kanske att det hänger ihop med prostatan. Men vad kontrollerar ett PSA-prov och hur vet man om det är dags att göra ett?

Vad är PSA?

PSA står för prostataspecifikt antigen och är ett protein som tillverkas i prostatakörteln för att följa med sädesvätskan när du får utlösning. En liten mängd PSA finns även i blodet, där den största delen är bundet till olika proteiner, medan en mindre del är obundet, så kallat fritt PSA.

Varför gör man ett PSA-prov?

Om du har besvär med urinvägarna, behöver kissa ofta samtidigt som strålen är svag och läkare misstänker att det kan vara något fel med prostatan, kan du få göra ett PSA-prov. Testet kan även användas för att bedöma risken för prostatacancer, samt följa utvecklingen av prostatacancer. 

Hur går ett PSA-prov till?

Ett PSA-prov görs genom ett blodprov, där PSA-halten mäts i blodets plasma. Testresultatet tolkas sedan utifrån ett referensvärde som är gemensamt för hela landet.

Mängden PSA som uppmäts i provet ger en indikation om behovet av uppföljning och vid förhöjda värden kan man behöva uppsöka sin husläkare eller en urolog. En komplett bedömning av prostatan innefattar även en undersökning av prostatan där läkaren känner på körteln om den har strukturella avvikelser såsom t.ex. knölar eller om den känns förstorad. 

Kolla dina PSA-värden

Övriga PaketLäs mer

Prostatapaket

245 kr
Läs mer

Orsaker till högt PSA-värde

Ett högt PSA-värde kan ha flera orsaker och behöver inte innebära att du har prostatacancer, samtidigt som ett helt normalt PSA-värde inte heller kan utesluta prostatacancer helt. 

Godartad prostataförstoring, prostatainflammation, kraftig urinvägsinfektion och svårigheter att tömma urinblåsan kan leda till ett förhöjt PSA-värde.

Varför ska man göra ett PSA-prov?

Om du eller din läkare upplevt förändringar av prostatan eller om du är orolig för din prostata kan du göra ett PSA-prov för att få mer information om dina värden. Om du har nära släktingar som haft prostatacancer kan det också vara bra att testa sig regelbundet. 

Ett prostatatest via blodprov är ett enkelt sätt att få en indikation på hur dina värden ser ut. Om du har några eventuella avvikelser blir du alltid hänvisad att rådfråga läkare hur du bör gå vidare. Kom ihåg att du alltid ska uppsöka läkare direkt om du har stora symtom eller kraftiga problem.

Viktigt att komma ihåg med PSA-prov

Det innebär inte alltid fördelar med att ta PSA-prov utan ibland kan det leda till oönskade komplikationer med onödiga utredningar eller behandlingar. Innan du tar ett PSA-prov är det därför en stark rekommendation att du läser igenom socialstyrelsens informationsblad om PSA som du hittar här.

Svensk Provtagning, 2020

Våra populäraste hälsokontroller:

Läs mer

Hälsa Bas

795715 kr
Läs mer
Läs mer

Hälsa Stor

14951345 kr
Läs mer
Läs mer

Hälsa Premium

19951795 kr
Läs mer

Frågor? Kontakta oss!

Behöver du hjälp?
Ställ din fråga så svarar vi dig så fort vi kan.